PFR Przedsiębiorca użyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych, Średnich Firm",
udzieloną przez PFR S.A.